Cijene posebnih programa

              
  • Montessori program - cijena redovitog programa + 53,09 eura
  • Program ranog usvajanja engleskog jezika - cijena redovitog programa + 39,82 eura
  • Poseban program za djecu s posebnim potrebana - teškoćama u razvoju - cerebralnom paralizom - roditelj je oslobođen plaćanja programa
                                             

Ispiši stranicu