Spremnost za školu

Polazak u školu važna je prekretnica u životu djeteta. Da bi početak bio uspješan i bez trauma, važno je razviti pozitivan stav prema školi. Kroz razgovor roditelji trebaju pomoći djetetu da prihvati učitelja/učiteljicu, nove obveze, način života i razvije odnos povjerenja.

Zdravo i normalno razvijeno dijete u dobi između 6 i 7 godina spremno je za školu.

Dijete u dobi između 6 i 7 godina je:

 

Tjelesno i motorički zrelo

- zdravo i dobro razvijeno te može izdržati napore koje traži škola
      (nošenje torbe, dugo sjedenje u školskoj klupi...)

- spretno, stalno u pokretu
- pravilno drži olovku, voli crtati, pisati, izrezivati, a crtež odgovara dobi
(prepoznatljiv crtež čovjeka s najmanje sedam elemenata: glava, vrat, tijelo, ruke, noge, oči, nos, usta, kosa, uši, naznake odjeće... zna nacrtati krug, kvadrat, trokut, romb)

Spoznajno zrelo

- ima dobru pažnju te se može duže igrati i baviti aktivnostima i do 60 minuta s povremenim spontanim otklonima pažnje

- ustrajno je i uporno, dovrši što je započelo

- točno razlikuje i imenuje boje i njihove nijanse

- uspoređuje i imenuje količinske, prostorne i vremenske odnose (veće – manje - jednako, gore - dolje, ispred - iza, prije - poslije...)

- razlikuje lijevo - desno na sebi, drugima, u prostoru, na papiru

- broji do 30, zbraja i oduzima na konkretnom materijalu do 10

- pamti i reproducira pjesmice, priče (i detalje)

- rješava probleme po modelu pretpostavka – provjera - zaključak

- razlikuje točno - netočno, stvarno - nestvarno

- ima važna predznanja – o sebi, obitelji.

Govorno zrelo

- izgovara glasove čisto i govori razgovijetno

- na temelju slušanja može rastaviti riječi na glasove i spajati glasove u riječi (glasovna analiza i sinteza: NOS = n-o-s; o-k-o = OKO)

- razumije i slijedi verbalne upute

- izriče riječima što želi, treba, misli, osjeća

- sluša i sudjeluje u grupnom razgovoru

- pripovijeda u logičnom slijedu (početak - sredina - kraj).


Emocionalno i socijalno zrelo

-  kontrolira burno izražavanje emocija (ljutnju)

-  može se strpjeti i pričekati da zadovolji svoje potrebe

-  veseli se uspjehu, podnosi neuspjeh i pokušava ponovo

-  samostalno je u brizi za sebe (hranjenje, odijevanje, korištenje toaleta, briga o vlastitim stvarima)

-  samostalno, inicijativno i kreativno je u igri


Dijete koje kreće u školu mora biti zadovoljno sobom. Dobra slika o sebi jedna je od najvažnijih osobina za dobar početak školovanja.


Preporučena literatura:

Likierman,H. i Muter,V. (2007). Pripremite dijete za školu – Kako osigurati da dijete uspješno započne školovanje, Lekenik: Ostvarenje

Čudina Obradović, M. (2002). Matematika prije škole, Zagreb: Školska knjiga

Čudina Obradović, M. (2002). Igrom do čitanja, Zagreb: Školska knjiga

 

 
   
   
 
   

Ispiši stranicu