Edukacijska rehabilitatorica

Gordana Špoljarić, stručni suradnik edukacijski rehabilitator savjetnik

Uloga edukacijskog rehabilitatora je rad na prepoznavanju, ublažavanju i prevenciji razvojnih teškoća kod djece. U suradnji s odgojiteljima, ostalim sustručnjacima i roditeljima utvrđuje i ukazuje na individualne odgojno-obrazovne potrebe pojedinog djeteta te određuje primjerene oblike i metode rada sukladno njegovim sposobnostima, mogućnostima i interesima.

Stvara uvjete za uključivanje djece u posebne i redovite programe dječjeg vrtića kroz senzibilizaciju okoline na različitost i individualizaciju pristupa (kreiranje prostorno -materijalnih i metodičkih uvjeta).

 Kroz timski pristup radi na  osmišljavanju i realizaciji različitih projekata za  jačanje osobnog identiteta, socijalnih i komunikacijskih kompetencija djece, naročito djece sa sniženim ili složenijim komunikacijskim potrebama s ciljem podizanja  kvalitete igre i interakcija s vršnjacima.

Kontinuirano radi na unapređivanju inkluzivnih uvjeta kroz osposobljavanje i stručno usavršavanje odgojitelja u području odgojno-obrazovne inkluzije.

U savjetodavnom i edukativnom radu s roditeljima edukacijski rehabilitator kreira obiteljski plan podrške (o primjerenim metodama i postupcima poticanja i podrške u obiteljskom okruženju  te  organizaciji slobodnog vremena djeteta).

Surađuje sa zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne skrbi te drugim čimbenicima u prevenciji razvojnih poremećaja u djece. Prati, proučava i provjerava u praksi znanstvene i teorijske spoznaje s područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti. Unapređuje vlastiti rad na temelju suvremenih stručnih spoznaja i cjelokupan proces uključivanja djece s teškoćama u zajednicu korištenjem suvremene tehnološke podrške.

 

Radno vrijeme:  od 8 do 15 sati (i prema potrebama roditelja)

Kontakt: 61 80 279

E mail: rehabilitator.vnazora@gmail.com 

 


 


Ispiši stranicu