Logopedinja

 Marina Tvrdeić, stručni suradnik logoped

Uloga logopeda u vrtiću jest rad na prevenciji (u suradnji sa stručnim timom, roditeljima i odgojiteljima), uočavanju (opservacija djece s posebnim potrebama i teškoćama u razvoju u odgojnoj skupini s ciljem procjene razvojnog statusa i kvalitetnog zadovoljenja potreba djece), dijagnosticiranju (s ciljem utvrđivanja statusa komunikacije, glasovno-jezično-govornog razumijevanja i izražavanja) i tretmanu (neposredni individualni rad  s djecom s teškoćama u govorno jezičnoj komunikaciji s ciljem njihovog ublažavanja i otklanjanja, ispitivanje i poticanje jezične spremnosti za ovladavanjem početnim školskim vještinama) komunikacijskih, jezičnih i govornih poremećaja.
Logopedski kabinet nalazi se u centralnom objektu Rapska 1. Namijenjen je djeci polaznicima našeg vrtića s teškoćama u glasovno- govornoj komunikaciji (neispravan izgovor glasova, usporen razvoj govora) te djeci sa teškoćama u usvajanju predvještina čitanja, pisanja i računanja.
U kabinetu se primjenjuju najnovije metode rada i rješavanja navedenih teškoća, uz podršku Logopedskog seta Behringer ULTRACURVE PRO DEQ2496.

Radno vrijeme:  od 8 do 15 sati (i prema potrebama roditelja)

Kontakt: 61 80 279

E mail: logoped.vnazora@gmail.com

Ispiši stranicu