Centralni objekt Rapska 1

 

Centralni objekt  

Dječja kuća Zlatna lađa ima osam skupina s djecom u dobi od dvije do sedam godina. Uz redovite programe, djeca mogu polaziti i Alternativni program prema koncepciji Marije Montessori za djecu vrtićke dobi (3 do 7 godina) i Posebni program ranog učenja engleskog jezika (djeca u dobi od 3 do 7 godina).

tel: 61 80 279


Ispiši stranicu