Djeca u prirodi

Program je namijenjen djeci školskim obveznicima u 10-satnom programu, a realizira se temeljem dobrovoljne odluke roditelja o sudjelovanju djeteta u programu.

O programima

Program se realizira temeljem odluke Skupštine Grada Zagreba, u okviru Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i naobrazbi te skrbi o djeci predškolske dobi Grada Zagreba.

Cilj programa je doprinositi cjelovitom razvoju djeteta putem odgoja za održivi razvoj s naglaskom na razvoj ekološke osjetljivosti. Neposrednim doživljajima u sigurnom i poticajnom okruženju, kroz igru i aktivnim istraživanjem prirode  djeca upoznaju prirodu, stječu vrijedna iskustva, znanja i vještine, ali i otkrivaju mogućnost svog djelovanja na zaštiti i očuvanju.

Boravak u Gradu mladih doprinosi:

        osamostaljivanju djece (životno praktične aktivnosti usmjerene na brigu o sebi i drugima)

        razvoju djetetove emocionalne inteligencije i socijalne kompetencije

        razvoju psihomotoričkih sposobnosti

        razvoju kreativnog stvaralačkog izražavanja

        spoznajnom razvoju

        opažanje, doživljavanje prirode, biljnog i životinjskog svijeta, prirodnih pojava, očuvanja okoliša...

        jačanju ekološke osjetljivosti djece i njihovu spremnost na praktično djelovanje

Gdje i kada se provodi?

Provodi se u Gradu mladih Granešina u trajanju od 5 dana (od ponedjeljka do petka). Termin boravka djece u Gradu mladih definiran je vremenikom aktivnosti u Godišnjem planu i programu rada Vrtića.

Tko provodi program?

Nositelji programa su ravnateljica, pedagog, zdravstvena voditeljica, odgajatelji, DV Ivane Brlić Mažuranić, Gradski ured za obrazovanje.

Cijena programa

Roditelji plaćaju iznos utvrđen ugovorom s organizatorom programa – plaćaju iznos od 225 kn.

 


Ispiši stranicu