CAP program

Program je namijenjen svim školskim obveznicima - u starijim i mješovitim vrtićkim odgojno-obrazovnim skupinama, te polaznicima programa predškole.

O programu

CAP (Child Assault Prevention) program je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu u sprječavanju vršnjačkog napada, napada djetetu nepoznate ili poznate odrasle osobe. Cilj je smanjiti dječju ranjivost i izloženost različitim oblicima zlostavljanja. Program provodimo od 2009. godine u suradnji s Udrugom roditelja „Korak po korak“.

Sastoji se od tri važna dijela: predavanja za osoblje vrtića, predavanja za roditelje i radionica za djecu.

Predavanjima za osoblje i roditelje osnažuju se važne odrasle osobe u vrtićkom i obiteljskom okruženju za pružanje kvalitetne podrške djetetu, te upoznaju sa sadržajem radionica za djecu.

Radionice za djecu bave se situacijama u kojima su povrijeđena dječja osobna prava. Provode se kroz tri uzastopna dana u trajanju po pola sata. Djeca se na primjeren način upoznaju sa strategijama sprječavanja zlostavljanja i osnažuju se za asertivno ponašanje i traženje podrške vršnjaka i odrasle osobe od povjerenja. Radionicama za djecu prethode pripremne aktivnosti s odgojiteljima u skupini, a nakon radionica naučene strategije se uvježbavaju kroz svakodnevne aktivnosti skupine.

Gdje i kada se provodi?

U svim objektima, odnosno skupinama u koje su uključeni školski obveznici, prema vremeniku utvrđenom Godišnjim planom i programom ustanove.

Tko provodi program?

Program provode licencirani CAP pomagači u DV V. Nazora: Vesna Marušić, Mirela Medved, Marica Baniček, Boško Abramović, Gordana Špoljarić i Snježana Toplek Barbalić.

Cijena programa

Program se financira iz proračuna Grada Zagreba i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Roditelji ne plaćaju dodatno provedbu Programa.

Više informacija o CAP-u možete potražiti na www.udrugaroditeljakpk.hr


Ispiši stranicu