Aktivnosti senzomotoričke stimulacije

Namijenjene su djeci u svim jasličkim skupinama. Cilj ovih aktivnosti je poticanje razvoja jasličke djece, ali i rano prepoznavanje i intervencija u slučaju uočenih odstupanja.

O aktivnostima

Senzomotoriku u jaslicama potičemo kreiranjem poticajnog prostorno-materijalnog okruženja, uz podržavajuću ulogu odgojitelja. Kombinacijom poticanja različitih osjetila – vestibularnog, proprioceptivnog, taktilnog, kao i osjete vida, sluha, okusa i mirisa, djelujemo na cjelokupni razvoj djeteta - motoriku, govor, spoznaju i socioemocionalni razvoj.

U kreiranje poticajne sredine kao partnere uključujemo i roditelje - u vrtićkom i obiteljskom okruženju. Kroz zajedničke radionice roditelje senzibiliziramo o važnosti senzorne integracije te im nudimo ideje za stimulaciju razvoja njihovog djeteta.

 

Ispiši stranicu