O nama

„Pravo je djeteta da ima sretno djetinjstvo, a obveza odraslih je da mu to omoguće.“

Dječji vrtić Vladimira Nazora osnovan je 1939. godine pod nazivom Dječje obdanište Rapska, te je do 1950. koristio prostore Osnovne škole Rapska 3. Zgrada u kojoj danas djelujemo izgrađena je i useljena 1950. godine. Objekt u Supilovoj pripojen je vrtiću 1982., a objekt u Župančičevoj 1986. godine. Izgradnjom naselja Sigečica javlja se potreba za proširivanjem kapaciteta za prihvat jasličke djece te u rujnu 2018. godine vrtić otvara vrata novog područnog objekta na adresi Rapska 50 (u prizemlju stambene zgrade).

Ukupno imamo četiri objekta, a njihova imena inspirirana su pjesmama i pričama Vladimira Nazora (Zlatna lađa, Bijeli jelen, Medvjed Brundo, Veli Jože). U naš vrtić upisano je oko 430 djece koja su smještena u 24 odgojne skupine.

Vrtić Vladimira Nazora je mjesto radosnog življenja djece i odraslih u kojem timski brinemo o rastu, zdravlju, učenju i sigurnosti djece. Kurikulum Vrtića usmjeren je na dijete, njegova prava i potrebe. Uvažavanje i osnaživanje djece su temelj našega rada. Kontinuirano stvaramo uvjete za cjelovit i kvalitetan razvoj, promišljajući aktivnosti u skladu s prirodom učenja djeteta. Potičemo aktivno uključivanje djeteta u oblikovanje odgojno-obrazovnog procesa u ozračju međusobnog razumijevanja, poštovanja, tolerancije i uvažavanja različitosti. Djeca mogu koristiti različite materijale koji podupiru proces njihova prirodnog učenja. Materijali su smješteni u centre, koji potiču dječje aktivnosti, igru i projekte. Podupiremo autonomiju djece, slobodan odabir aktivnosti i suigrača, međugrupnu suradnju, igru i učenje u malim skupinama i druženje djece različite dobi i kompetencija.

Program za održivi razvoj integrirani je dio kurikuluma. Koncipiran je tako da se dijete kroz iskustvo uči i potiče na očuvanje prirodne i društvene okoline, što uključuje odgoj za okoliš i brigu za svoje zdravlje i zdravlje drugih. Kontinuranim i predanim radom na temama iz područja odgoja i obrazovanja za održivi razvoj, vrtić je 2017. godine stekao status Međunarodne eko-škole i nositelj je zelene zastave.

U našem vrtiću provodimo CAP program prevencije zlostavljanja djece već 11 godina, a njime obuhvaćamo svu djecu u godini pred polazak u školu. To je program primarne prevencije zlostavljanja koji osnažuje djecu i smanjuje njihovu ranjivost te ih podučava kako mogu spriječiti napad od strane vršnjaka i odraslih. 

Kontinuitet i kvalitetu redovitih oblika individualne i skupne suradnje s roditeljima naš vrtić je nadogradio sustavnom podrškom roditeljstvu putem UNICEF-ovih radionica "Rastimo zajedno", „Rastimo zajedno Plus“, „Rastimo zajedno i mi“ te Kluba očeva „Rastimo zajedno“U suradnji s Centrom Rastimo zajedno, vrtić je sudjelovao u projektu „Za snažniju obitelj“  kojem je cilj pružiti podršku roditeljima koji odgajaju djecu u zahtjevnijim okolnostima za roditeljstvo. Zbog svog angažmana u području suradnje s roditeljima, Centar Rastimo zajedno je vrtiću  2019. godine dodijelio priznanje 10+/ Vrtić koji podržava roditeljstvo u najboljem interesu djeteta na što smo jako ponosni.

DV Vladimira Nazora već 20 godina razvija kurikulum djelomične inkluzije djece s motoričkim oštećenjima u Dječjoj kući „Bijeli jelen“ u Supilovoj 5, radi osiguravanja uvjeta za uključivanje djece s motoričkim oštećenjima u odgojno-obrazovne aktivnosti s vršnjacima u kojima će se osjećati jednako vrijednim kao i ostala djeca u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba i ostvarivanju prava na igru i poticanje vlastitog razvoja.

Istaknute projekte i prikaze kvalitetne prakse prezentirali smo na brojnim vanjskim skupovima, u časopisima i stručnim publikacijama te na izložbama u knjižnicama. Stručne kompetencije kontinuirano nadograđujemo suvremenim spoznajama iz područja odgoja i obrazovanja putem različitih stručnih skupova i projekata u suradnji s drugim vrtićima.

 


Ispiši stranicu