Naši objekti


Radno vrijeme Vrtića za korisnike usluga je:

  •          Dječja kuća Zlatna lađa (centralni objekt Rapska 1) od 6:00 - 18:00 sati
  •          Dječja kuća Medvjed Brundo  (područni objekt O. Župančiča 1) od 6:00 - 18:00 sati
  •          Dječja kuća Bijeli jelen ( područni objekt Supilova 5) od 7:00 – 17:00 sati
  •         Dječja kuća Veli Jože ( područni objekt Rapska 50) od 7:00 – 17:00 sati

Ispiši stranicu