Redoviti 10-satni program

Program je namijenjen djeci od navršene jedne godine do polaska u školu. Broj djece u odgojno-obrazovnoj skupini određen je pedagoškim standardom, a vezan je uz njihovu kronološku dob.

O programu

Stvaranjem bogatog i poticajnog prostorno-materijalnog okruženja podupiremo proces djetetova prirodnog učenja. Omogućujemo da dijete kontinuirano uči čineći i tako razvija svoje kompetencije.

Poticajno opremljeni centri aktivnosti potiču istraživačke aktivnosti djece i njihovu simboličku igru.

Aktivnosti planiramo promatrajući djecu i osluškujući njihove interese i potrebe. Važno nam je da se dijete osjeća prihvaćeno, uvaženo i autonomno. Zato podupiremo dječje samoorganizirane i samoinicirane aktivnosti, slobodan odabir aktivnosti i suigrača (različiti centri aktivnosti, interakcija djeteta kroz prostor, otvorena vrata, igra i učenje u malim skupinama, druženje djece različite dobi i kompetencija…).

U svim jasličkim skupinama provode se aktivnosti senzomotoričke stimulacije.

Sa svim školskim obveznicima provodimo CAP program prevencije zlostavljanja djece.

Gdje i kada se provodi?

Redoviti 10-satni program provodi se u svim našim objektima: „Zlatna lađa“ (Rapska 1), „Medvjed Brundo“ (O. Župančiča 1), „Bijeli jelen“ (Supilova 5) i „Veli Jože“ (Rapska 50).

Program se provodi tijekom cijele pedagoške godine, u radnom vremenu Vrtića.

Tko provodi program?

Program u odgojno-obrazovnoj skupini provode dva odgojitelja. Uz odgojitelje, u promišljanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada sudjeluju i ravnatelj i stručni tim Vrtića.

Cijena programa

Mjesečna cijena redovitog 10-satnog programa definirana je prihodovnim cenzusom, u skladu s važećom odlukom Grada Zagreba https://vrtic-vladimiranazora.zagreb.hr/default.aspx?id=63


Gdje se provodi?

Redoviti 10-satni program provodi se u sve četiri dječje kuće: „Zlatna lađa“ (Rapska 1), „Medvjed Brundo“ (O. Župančiča 1), „Bijeli jelen“ (Supilova 5) i „Veli Jože“ (Rapska 50).
 
 


Ispiši stranicu