Rano učenje engleskog jezika

U program se mogu upisati djeca u dobi od 3 godine do polaska u školu.

O programu

U programu se, uz primarnu komunikaciju na materinskom jeziku, postupno uvodi komunikacija na engleskom jeziku.
Odgojiteljice kontinuirano stvaraju uvjete za situacijsko i iskustveno učenje engleskog jezika kroz igru, istraživačke i stvaralačke aktivnosti i svakodnevne praktično-životne situacije.

Ciljevi i zadaće programa su:
  • poticati dječji interes za usvajanje engleskog jezika
  • približiti djeci kulturu i običaje stanovništva engleskog govornog područja
  • poticati samoaktivnost i interes za postepeno slušanje, razumijevanje i usvajanje engleskog jezika
  • putem situacijskog učenja djecu poticati na usvajanje riječi, jezičnih i fonetskih struktura engleskog jezika
  • razvijati osjetljivost za ritam, intonaciju i izgovor
  • poticati djetetov osjećaj samopouzdanja i zadovoljstva prilikom izražavanja na engleskom jeziku.
Gdje i kada se provodi?

Program se provodi u Dječjoj kući „Zlatna lađa“, Rapska 1 od 1. rujna do 30. lipnja.

Tko provodi program?

Voditeljice programa su educirane odgojiteljice s propisanim znanjem engleskog jezika (stupanj B2).

Cijena programa

Uz cijenu redovitog programa, cijena programa ranog učenja engleskog jezika iznosi 39, 82 EUR.


Ispiši stranicu