Posebni program za djecu s motoričkim oštećenjima

Program je namijenjen djeci s motoričkim oštećenjima od 4 do 7 godina (djelomično pokretnima ili uz mogućnost kretanja uz obveznu pomoć druge osobe) s većim teškoćama (otežana glasovno-govorna komunikacija, snižene intelektualne sposobnosti, oštećenja vida ili sluha, autizam). Za upis u program potrebna je propisana dokumentacija (Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja CZSS).

O programu

Cilj programa je stvoriti uvjete da se djeca s motoričkim oštećenjima osjećaju jednako vrijednim kao i ostala djeca u zadovoljavanju osnovnih ljudskih potreba i ostvarivanju prava na igru i poticanje vlastitog razvoja. Polazište su nam razvojne potrebe djece, uz uvažavanje njihovih specifičnih teškoća i individualnih potreba.

Stvorili smo poticajno okruženje, a naglasak u radu stavljamo na cjelovit pristup te inkluzivne aktivnosti. Djeca su uključena u sve aktivnosti na razini vrtića: posjete knjižnici, izlete, kazališne predstave, vrtićke svečanosti, eko-projekte…

Kroz individualizirani pristup djelujemo na ublažavanje posljedica primarnog oštećenja (korektivni i terapeutski rad), sprečavanje nastajanja sekundarnih teškoća u razvoju, razvijanje potencijala koji će djeci omogućiti živjeti što punijim i nezavisnijim životom te pripremamo djecu za uspješno uključivanje u daljnje obrazovanje.

U skupini boravi maksimalno sedmero djece, radi kreiranja što optimalnijih individualiziranih uvjeta.

Gdje i kada se provodi?

Program se provodi tijekom cijele pedagoške godine, a dnevno trajanje programa je 8 sati. Prostor vrtića i dječjeg igrališta u potpunosti je prilagođen boravku djece s motoričkim teškoćama (sve prostorije su u prizemlju, nema prostornih barijera), a u sklopu objekta nalazi se i vrlo dobro opremljena polivalentna dvorana za provođenje programa za poticanje razvoja motorike.

Tko provodi program?

Nositelji programa su rehabilitator i odgojitelj s višegodišnjim iskustvom u radu s djecom s teškoćama. U realizaciji programa sudjeluju i dva njegovatelja. 

Stručni tim vrtića uključen je u rad s djecom i pruža podršku roditeljima u vidu individualnih razgovora, roditeljskih sastanaka i posebnih programa podrške za roditelje - Rastimo zajedno Plus. Logoped provodi terapiju u skupini, ali i individualno u logopedskom kabinetu prema mogućnostima i potrebama djece.

Cijena programa

Posebni program za djecu s motoričkim oštećenjima organiziran je kao program javnih potreba te je sufinaciran dijelom od Ministarstva obrazovanja, a dijelom od osnivača (Grad Zagreb). Program je za roditelje besplatan.

Neke pogodnosti

Zahvaljujući višegodišnjoj suradnji s fizioterapeutom iz Ustanove za zdravstvenu njegu u kući, Preradovićeva 17, djeci  je omogućena fizikalna terapija tijekom boravka u vrtiću.

Grad Zagreb omogućio je besplatan prijevoz djeci koja su uključena u program posebnim vozilima ZET-a.


Ispiši stranicu