Program rada s darovitom djecom

(diferencirani pristup kroz obogaćeni redoviti program za potencijalno darovitu djecu)

Program je namijenjen potencijalno darovitom te djetetu koje iskazuje darovitost u području općih intelektualnih sposobnosti i kreativnosti, identificiranom u Vrtiću ili vanjskim ustanovama, u dobi od 3 do 7 godina.

O programu

Odgojno-obrazovni rad s darovitim djetetom odvija se većinom u djetetovoj odgojnoj skupini kao prošireni redoviti program, djelomično prilagođen djetetovim izraženim interesima, sklonostima i sposobnostima. Povremeno se provodi i izvan odgojne skupine s manjim brojem djece (u manjoj skupini, paru ili individualno).

Rad se planira i oblikuje cjelovito (tematski, projektno), što je važno jer uglavnom govorimo o potencijalnoj darovitosti, koja će se razvojem očitovati u uradcima i postignućima u pojedinim područjima.

Povoljno emocionalno ozračje, primjerenost i fleksibilnost okružja te veliki raspon složenosti materijala za igru i aktivno učenje bitni su kontekstualni uvjeti za razvoj darovitosti. U obogaćenoj sredini odgojno-obrazovne skupine potencijalno darovitom djetetu se osigurava ono što odgovara njegovu razvojnom stupnju i specifičnim potrebama, mogućnostima i interesima.

U uvjetima koji omogućuju sudjelovanje, promišljanje, istraživanje, otkrivanje i stjecanje novih iskustava, dijete razvija više razine kognitivnih procesa, maštu, kreativnost i motivaciju.

Gdje i kada se provodi?

Provodi se tijekom redovitog rada u vrtićkim skupinama (mlađim, srednjim, starijim ili mješovitim) čiji su polaznici identificirana darovita i potencijalno darovita djeca, te u manjim skupinama djece izvan matične skupine, a unutar istog objekta.

Tko provodi program?

Nositelji provedbe su odgojitelji i psiholog. Proces identifikacije koordinira psiholog. U realizaciju se uključuju i drugi stručni suradnici te roditelji.

Cijena programa

Program se financira iz proračuna Grada Zagreba i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Roditelji ne plaćaju dodatno provedbu Programa.Ispiši stranicu