Cijena redovitog programa





* Ukupan dohodak svih članova zajedničkog kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini umanjuje se za iznos plaćen za rate ili anuitete stambenog kredita (do najviše 12 rata ili anuiteta) po ugovoru za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji te za iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12 mjesečnih najamnina).

Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju Grada Zagreba za 2024. godinu


 


Ispiši stranicu