Cijena redovitog programa

* Ukupan dohodak svih članova zajedničkog kućanstva ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini umanjuje se za iznos plaćen za rate ili anuitete stambenog kredita (do najviše 12 rata ili anuiteta) po ugovoru za nekretninu kojom se rješava stambeno pitanje obitelji te za iznos plaćen za slobodno ugovorenu najamninu za potrebe stanovanja obitelji u stambenom prostoru najmodavca (do najviše 12 mjesečnih najamnina).

Odluka o mjerilima za naplatu usluga dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od roditelja/skrbnika - korisnika usluga
- U primjeni od 1.7.2023. godine


 


Ispiši stranicu