Natječaji

OTVORENI NATJEČAJI1. Natječaj- pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju - povećeni opseg poslova do 31.8.2023.pdf

2.Natječaj- odgojitelj -ica- povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf


3.Natječa-odgojitelj-ica-zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust.pdf


4. Natječaj - odgojitelj-ica- određeno -zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdfARHIVA
Natječaj - odgojitelj-ica - neodređeno.pdf
Obavijest-odgojitelj- neodređeno.pdf

 Natječaj -odgojitelj-ica- određeno.pdf
 Obavijest- odgojitelj- određeno zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj -spremač-ica- neodređeno.pdf
 Obavijest- spremačica - neodređeeno.pdf

Natječaj - domar- ložač - određeno.pdf
Obavijest- domar ložač- određeno zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj - voditelj računovodstva - određeno -zamjena za rodiljni ,roditeljski dopust odnosno do povratka radnika na rad
Natječaj- voditelj računovodstva - određeno - zamjena.pdf
Obavijest- voditelj računovodstva.pdf

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja DV Vladimira Nazora
Narodne novine -NATJEČAJ - Dječji vrtić Vladimira Nazora, Zagreb.html
Obavijest- Odluka o neizboru kandidata.pdf


Natječaj- odogijitelj-ica-određeno.pdf
Obavijest - zamjena za radnika na bolovanju.pdf

Natječaj - odgojitelj-ica- zamjena za roditeljski dopust.pdf
Obavijest - zamjena za radnika na roditeljskom dopustu.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica- zamjena za rad s polovicom punog radnog vremena.pdf
Obavijest- zamjena za radnika rad s polovicom punog vremena.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica - povećan opseg poslova.pdf
Obavijest - povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf

Natječaj-odgojitelj-ice-određeno -2 izvršitelja.pdf
Obavijest o izboru kandidata -odgojitelj-ice-2 izvršitelja određeno.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica-određeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata-odgojitelj-ica-određeno- 1 izvršitelj.pdf

Natječaj-spremačica-određeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata-spremač-ica-određeno-1 izvršitelj.pdf

Natječaj- administrativno računovodstveni radnik- neodređeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata  - administrativno računovodstveni radnik.pdf

Natječaj-  medicinska sestra -zdravstveni voditelj-ica.pdf
Obavijest o izboru kandidata- medicinska sestra- zdravstveni voditelj.pdf

Voditelj-ica računovodstva.pdf
Obavijest o izboru kandidata - voditelj računovodstva.pdf

Natječaj -odgojitelj-ica - povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf
Odluka o izboru kandidata- odgojitelj- 2 izvršitelja određeno.pdf

Natječaj- pomoćni radnik-radnica za njegu,skrb i pratnju -povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf
Obavijest o izboru kandidata - pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica - zamjena za rodiljni,roditeljski dopust.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica - zamjena za dopust radi njege djeteta.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica- zamjena za neplaćeni dopust.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj za kuhar-ica- zamjena za bolovanje.pdf
Obavijest o izboru kuharice.pdf

Natječaj- administrativno računovodstveni radnik.pdf
Obavijest o odabiru - administrativno računovodstveni radnik-neodređeno.pdf

Natječaj - odgojitelj -određeno.pdf
Obavijest o odabiru - odgojitelj- određeno -1 izvršitelj.pdf

Natječaj za odgojitelja- određeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest - odgojitelj- određeno- 1 izvršitelj.pdf

Natječaj -odgojitelj-određeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest - odgojitelj-određeno -1 izvršitelj.pdf

Natječaj- kuhar - određeno -2 izvršitelja.pdf
Obavijest- kuhar-ica.pdf

Natječaj - odgojitelj-određeno- do povratka radnika.pdf
Obavijest o izboru kandidata- odgojitelj -do povratka radnika na rad.pdf

Natječaj-odgojitelj-određeno -do povratka radnika-(neplaćeni dopust).pdf
Obavijest o izboru kandidata- određeno do povratka radnika(neplaćeni dopust).pdf

Natječaj za odgojitelja-određeno-2 izvšitelja.pdf
Obavijest o izboru -odgojitelj-određeno-2 izvršitelja.pdf

Natječaj za odgojitelja- neodređeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru-odgojitelj-neodređeno-1 izvršitelj.pdf

Natječaj- odgojitelj -određeno.pdf
Obavijest o izboru - odgojitelja.pdf

Ispiši stranicu