Natječaji

ZATVORENI NATJEČAJI OD 5.10.2023. DO 13.10.2023.


1.Natječaj- odgojitelj-ica- neodređeno - upražnjeni poslovi.p
Obvijest-odgojitelj-neodređeno-upražnjeno radno mjesto.pdf

2.Natječaj-odgojitelj-ica- neodređeno - novootvoreni poslovi.pdf
Obavijest- odgojiteljica-5 izvršitelja -neodređeno,novootvoreni poslovi.pdf

3.Natječaj- odgojitelj-ica-određeno do 31.8.2023..pdf
Obavijest-odgojitelj-ica-2 izvršitelja -određeno do 31.8.2024..pdf

4.Natječaj - spremačica-neodređeno- upražnjeni poslovi.pdf
Obavijest-spremačica- 1 izvršitelj neodređeno- upražnjeno radno mjesto.pdf

5.Natječaj za spremačicu- određeno-zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf
Obavijest-spremačica- određeno zamjena z arodiljni i roditeljski dopust.pdf

6.Pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju - određeno do 31.8.2025..pdf
Obavijest- pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju-1 izvršitej -određeno do 31.8.2025..pdf


ZATVORENI  NATJEČAJI od  7.9. do 17.9.2023.


1.Natječaj-odgojitelj-ica- određeno -zamjena za dugo bolovanje.pdf
   Obavijest-odgojitelj- određeno- zamjena za dugo bolovanje.pdf

2. Natječaj- odgojitelj-ica- određeno - zamjena za bolovanje.pdf
   Obavijest- odgojitelj-ica- određeno- zamjena za bolovanje.pdf

3.Natječaj-pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju do 31.8.2025.(4 izvršitelja).pdf
   Obavijest- pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju - određeno do 31.8.2025. - povećani opseg poslova.pdf

4.Natječaj-spremač-ica- određeno- zamjena za bolovanje ,rodiljni i roditeljski dopust.pdf

5.Natječaj-Pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju - neodređeno-novootvoreni poslovi.pdf
   Obavijest - pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju -neodređeno- novootvoreni poslovi.pdf


ARHIVA NATJEČAJA 

2023.


Natječaj- odgojitelj-ica -određeno- zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf
Obavijest - odgojitelj -određeno -.pdf

Natječaj - odgojitelj- ica-određeno - zamjena za bolovanje.pdf
Obavijest - odgojitelj - određeno - zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj - spremač-ica - neodređeno ,upražnjeno radno mjesto.pdf
Obavijest - spremačica - neodeđeno.pdf

Natječaj - pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju-povećani opseg poslova do 31.8.2025..pdf
Obavijest - pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju- određeno do 31.8.2025.pdf

NATJEČAJ ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/ICE DJEČJEG VRTIĆA VLADIMIRA NAZORA

Narodne novine  br.39 -Javni natječaj za ravnajelja-icu Dječjeg vrtića Vladimira Nazora od 7.travnja do 24.travnja 2023..html

Narodne novine broj 39-2023 - Javni natječaj za ravnatelja-icu Dječjeg vrtića Vladimira Nazora.pdf

RJEŠENJE o imenovanju I.Knezović ravnateljicom DV Vladimira Nazora.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica-neodređeno- upražnjeno radno mjesto.pdf

Obavijest-odgojitelj - neodređeno -.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica - određeno-zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf
Odgojitelj- određeno -zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Natječaj - odgojitelj - određeno - zamjena za bolovanje.docx 
Obavijest -odgojitelj- zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj -odgojitelj- zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.docx
Obavijest -odgojitelj-zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Pomoćni radnik za njegu ,skrb i pratnju.docx
 do 31.8.2023.
Obavijest-pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju - do 31.8.2023..pdf

Natječaj - spremačica - neodređeno.pdf
Obavijest o odabiru - spremačica -neodređeno.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica - određeno zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Obavijest o odabiru - odgojitelj- određeno-zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica- određeno zamjena za bolovanje.pdf
Obavijest o odabiru- odgojitelj-ica- određeno zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj-odgojitelj- određeno-zamjena za bolovanje,rodiljni i roditeljski dopust.pdf
 Obavijest-odgojitelj- zamjena za bolovanje, rodiljni , roditeljski dopust.pdf

 Natječaj-odgojitelj- određeno -zamjena za radnika koji radi spolovicom punog radnog vremena.pdf
 Obavijest- odgojitelj- zamjena za radnika koji radi polovicu punog radnog vremena.pdf

Natječaj- spremačica - neodređeno.pdf
Obavijest- spremačica - neodređeno.pdf

2022.

Natječaj - odgojitelj -ica- povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf 
 Obavijest -odgojitelj-ica- povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf


Natječaj- spremačica- neodređeno.pdf
Obavijest - spremačica - neodređeno.pdfatječaj- spremačica- neodređeno.pdf


Natječaj-pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju - povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf
Obavijest - pomoćni radnik za njegu ,skrb i pratnju do 31.8.2023..pdf

Natječaj- pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju - povećeni opseg poslova do 31.8.2023.pdf
Obavijest- pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju -povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf

Natječaj- odgojitelj -ica- povećani opseg poslova do 31.8.2023..pdf
Obavijest- odgojitelj- povećani opseg poslova do 31.8.2023.pdf

Natječa-odgojitelj-ica-zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust.pdf
Obavijest - odgojitelj-zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Natječaj - odgojitelj-ica- određeno -zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf
Obavijest- odgojitelj- zamjena za rodiljni i roditeljski dopust.pdf

Natječaj - odgojitelj-ica - neodređeno.pdf
Obavijest-odgojitelj- neodređeno.pdf

 Natječaj -odgojitelj-ica- određeno.pdf
 Obavijest- odgojitelj- određeno zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj -spremač-ica- neodređeno.pdf
 Obavijest- spremačica - neodređeeno.pdf

Natječaj - domar- ložač - određeno.pdf
Obavijest- domar ložač- određeno zamjena za bolovanje.pdf

Natječaj- voditelj računovodstva - određeno - zamjena.pdf
Obavijest- voditelj računovodstva.pdf

Narodne novine -NATJEČAJ  ZA RAVNATELJA- Dječji vrtić Vladimira Nazora, Zagreb.html
Obavijest- Odluka o neizboru kandidata.pdf


Natječaj- odogijitelj-ica-određeno.pdf
Obavijest - zamjena za radnika na bolovanju.pdf

Natječaj - odgojitelj-ica- zamjena za roditeljski dopust.pdf
Obavijest - zamjena za radnika na roditeljskom dopustu.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica- zamjena za rad s polovicom punog radnog vremena.pdf
Obavijest- zamjena za radnika rad s polovicom punog vremena.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica - povećan opseg poslova.pdf
Obavijest - povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf

Natječaj-odgojitelj-ice-određeno -2 izvršitelja.pdf
Obavijest o izboru kandidata -odgojitelj-ice-2 izvršitelja određeno.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica-određeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata-odgojitelj-ica-određeno- 1 izvršitelj.pdf

Natječaj-spremačica-određeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata-spremač-ica-određeno-1 izvršitelj.pdf

Natječaj- administrativno računovodstveni radnik- neodređeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru kandidata  - administrativno računovodstveni radnik.pdf

2021.
Natječaj-  medicinska sestra -zdravstveni voditelj-ica.pdf
Obavijest o izboru kandidata- medicinska sestra- zdravstveni voditelj.pdf

Voditelj-ica računovodstva.pdf
Obavijest o izboru kandidata - voditelj računovodstva.pdf

Natječaj -odgojitelj-ica - povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf
Odluka o izboru kandidata- odgojitelj- 2 izvršitelja određeno.pdf

Natječaj- pomoćni radnik-radnica za njegu,skrb i pratnju -povećani opseg poslova do 31.8.2022..pdf
Obavijest o izboru kandidata - pomoćni radnik za njegu,skrb i pratnju.pdf

Natječaj- odgojitelj-ica - zamjena za rodiljni,roditeljski dopust.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica - zamjena za dopust radi njege djeteta.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj-odgojitelj-ica- zamjena za neplaćeni dopust.pdf
Obavijest o izboru odgojitelja.pdf

Natječaj za kuhar-ica- zamjena za bolovanje.pdf
Obavijest o izboru kuharice.pdf

Natječaj- administrativno računovodstveni radnik.pdf
Obavijest o odabiru - administrativno računovodstveni radnik-neodređeno.pdf

Natječaj - odgojitelj -određeno.pdf
Obavijest o odabiru - odgojitelj- određeno -1 izvršitelj.pdf

Natječaj za odgojitelja- određeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest - odgojitelj- određeno- 1 izvršitelj.pdf

Natječaj -odgojitelj-određeno-1 izvršitelj.pdf
Obavijest - odgojitelj-određeno -1 izvršitelj.pdf

Natječaj- kuhar - određeno -2 izvršitelja.pdf
Obavijest- kuhar-ica.pdf

Natječaj - odgojitelj-određeno- do povratka radnika.pdf
Obavijest o izboru kandidata- odgojitelj -do povratka radnika na rad.pdf

Natječaj-odgojitelj-određeno -do povratka radnika-(neplaćeni dopust).pdf
Obavijest o izboru kandidata- određeno do povratka radnika(neplaćeni dopust).pdf

Natječaj za odgojitelja-određeno-2 izvšitelja.pdf
Obavijest o izboru -odgojitelj-određeno-2 izvršitelja.pdf

Natječaj za odgojitelja- neodređeno- 1 izvršitelj.pdf
Obavijest o izboru-odgojitelj-neodređeno-1 izvršitelj.pdf

Natječaj- odgojitelj -određeno.pdf
Obavijest o izboru - odgojitelja.pdf

Ispiši stranicu