Programi

U Dječjem vrtiću Vladimira Nazora provode se:

  • redoviti program (10-satni)
  • posebni programi
    • za djecu s motoričkim oštećenjima (8-satni)
  • alternativni odgojno-obrazovni programi

o    prema koncepciji Marije Montessori (10-satni) – za jasličku dob (1 – 3 god.)

o    prema koncepciji Marije Montessori (10-satni) – za vrtićku dob (3 – 7 god.)

  • programi javnih potreba

o    za djecu s teškoćama

o    za darovitu djecu

o    program predškole
 

U našem odgojno-obrazovnom radu provodimo i:

  • zdravstveno-rekreativne programe
  • CAP program prevencije zlostavljanja djece
  • aktivnosti senzomotoričke stimulacije

Ispiši stranicu