Roditelji kao partneri

 • Upisom u vrtić dobrobit djeteta postaje zajednički cilj roditelja i vrtića. 
 • Odnos između roditelja i vrtića nije samo poslovan, nego je i obojen emocijama. 
 • Njegovanje tog odnosa velika je obveza i izazov za sve nas u vrtiću, koji postajemo podrška roditelju u odgoju djeteta.

 

OBLICI SURADNJE

Razgovori:

 • svakodnevna razmjena informacija, savjeta, dvojbi i sl. s odgojiteljima 
 • informiranje prije polaska djeteta u vrtić, te savjetodavni razgovori s odgojiteljima, članovima stručnog tima, i ravnateljicom.

Uključivanje roditelja u odgojno-obrazovni rad:

 • igraonice u periodu prilagodbe, 
 • prezentiranje zanimanja, korištenje i demonstracija svojih vještina (npr. sviranje, šivanje), 
 • prikupljanje pedagoški neoblikovanog materijala, 
 • pratnja na izletima, posjetima i sl. 
 • suradnik i sudionik u prezentiranju vrtića u lokalnoj zajednici (Darujmo djeci kazalište, Dani dječjih vrtića itd.), 
 • donacije.

Roditeljski sastanci:

 • informacije o upisu u vrtić, rekreativnim programima, kraćim programima itd. 
 • diskusije i komunikacijske radionice o raznim razvojnim temama i problemima, 
 • kreativne radionice za roditelje i djecu – božićne, uskrsne, izrada maski, lutaka… 
 • druženja i svečanosti – sportske aktivnosti roditelja i djece, kazališne predstave, svečanosti, izleti…

Pisane informacije:

 • veliki pano - mjesečno informiramo roditelje o događanjima unutar i izvan vrtića, 
 • mali pano - za svaku pojedinu skupinu (s radovima djece, fotografijama, planovima…) 
 • ankete i upitnici - prijedlozi, pohvale, primjedbe, planiranje i vrednovanje, 
 • stručni letci – informacije i savjeti, 
 • individualne liste praćenja – uvid u interese, potrebe, postignuća u vrtiću, 
 • knjižnica – posudba stručne literature, časopisa, slikovnica i sl. 
 • web stranica

Preventivni programi: 

 • UNICEF-ov ciklus radionica za roditelje jaslične djece “Rastimo zajedno”, 
 • CAP program prevencije zlostavljanja djece – za roditelje djece pred polazak u osnovnu školu

TEME KOJIMA SE BAVIMO 

 • Prilagodba na vrtić 
 • Što moje dijete može? 
 • Dijete se boji… 
 • Dijete u krizi 
 • Samostalnost i samopouzdanje 
 • Zna li dijete što ja hoću? 
 • Kako vidim svoje dijete? 
 • Što kad se djeca grizu, tuku, čupaju? 
 • Zaštita i samozaštita 
 • Jačanje pozitivne slike o sebi 
 • Zlostavljanje djece 
 • Priprema za školu 
 • Dijete i mediji 
 • Alternativna i augmentativna komunikacija 
 • Predvještine čitanja

DOBROM SURADNJOM VRTIĆA I OBITELJI: 

 • jačamo djetetovu sigurnost i zajedno brinemo o zaštiti dječjih prava, 
 • povezujemo dvije djetetu važne životne sredine, 
 • promoviramo općeljudske vrijednosti u dva različita konteksta,
 •  udružujemo svoje kompetencije
  u interesu djetetova kvalitetnog razvoja.

Uz odgojitelje vaših odgojnih skupina, na raspolaganju su vam i članice stručnog tima DV V. Nazora: pedagog, psiholog, logoped, defektolog i zdravstveni voditelj.


Ispiši stranicu