Akti AKTI VRTIĆA
 1. Statut.doc
 2. Statut - Odluka o izmjenama i dopunama.pdf
 3. Pravilnik o upisu djece i ostvarivanju prava korisnika pri upisu.doc
 4. Pravilnik o jednostavnoj nabavi.pdf
 5. Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podatak.pdf
 6. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti.pdf
 7. Odluka o imenovanju povjerljive osobe.pdf
 8. Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe.pdf
 9. Plan klasifikacijskih oznaka za 2021..pdf
 10. Procedura stvaranja obveza.pdf
 11. Procedura naplate prihoda.pdf
 12. Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanje po računima.pdf
 13. Procedura blagajničkog poslovanja.pdf
 14. Procedura odlaska na seminare i službena putovanja.pdf
FINANCIJSKI DOKUMENTI

Prijedlog Financijskog plana i projekcije 
 

 1. Prijedlog Financijskog plana za 2021-2023 -/FINANCIJSKI PLAN 2021-2023.pdf
 2. Prijedlog Financijskog plana za 2020 i projekcija za 2021-2022 .pdf
 3. Prijedlog Fin.plana za 2019 i Projekcija 2020 - 2021.pdf
 4. Prijedlog Financijskog plan za 2018. i Projekcija  2019-2020.xlsx

Financijsko izvješće

 1. Financijsko izvješće za 2020 Finacijsko izvješće za 2020..pdf
 2. Financijsko izvješće za 2019 Financijsko izvješće za 2019.pdf
 3. Financijsko izvješće za 2018 Financijsko izvješće za 2018.pdf
 4. Financijsko izvješće 01-12-2017 .xls
 5. Referentna stranica Financijskog izvješća za 2017 .pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama

 1. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020..pdf
 2. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019..pdf
 3. Godišnje izviješće oprovedbi ZPPI za 2018.pdf
 4. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.pdf


Propisi:
1.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97,107/07,94/13 i 98/19)
2.Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br.63/08)
3.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba


Ispiši stranicu