Akti AKTI VRTIĆA
 1. Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Dječjeg vrtića Vladimira Nazora.pdf
 2. Statut DV Vladimira Nazora - pročišćeni tekst.pdf
 3. Statut.doc
 4. Statut - Odluka o izmjenama i dopunama.pdf
 5. Poslovnik o radu Upravnog vijeća 
 6. Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić Vladimira Nazora.pdf
 7. Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave.pdf
 8. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - osnovni.pdf
 9. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - zdravstveni voditelj.pdf
 10. Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada - pomoćni radnik za njegu skrb i pratnju.pdf
 11. Politika (procedura) prikupljanja i obrade osobnih podatak.pdf
 12. Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe.pdf
 13. Odluka o imenovanju povjerljive osobe.pdf
 14. Odluka o imenovanju zamjenika povjerljive osobe.pdf
 15. Procedura stvaranja obveza.pdf
 16. Procedura naplate prihoda.pdf
 17. Procedura zaprimanja i provjere računa i plaćanje po računima.pdf
 18. Procedura blagajničkog poslovanja.pdf
 19. Procedura odlaska na seminare i službena putovanja.pd
 20. Odluka o mjerilima i načinu korištenja nenamjenskih donacja i vlastitih prihoda.pdf
 21. Pravilnik o radu.pdf
 22. Kolektivni ugovor za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba.pdf
 23. I. dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba.pdf
 24. II. dodatak Kolektivnom ugovoru  za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba pdf
 25. III.dodatak Kolektivnom ugovoru za zaposlene u predškolskim ustanovama Grada Zagreba.pdf

FINACIJSKI  DOKUMENTI

Prijedlog Financijskog plana i projekcije 

 1. Odluka Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Vladimira Nazora o usvajanju Financijskog plana - Objavljeno dana 2.11.2023.
 2. Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2024. - 2026 - Objavljeno dana 2.11.2023.
 3. Prijedlog Financijskog plana za 2024. i projekcija za 2025. - 2026. - Objavljeno dana 2.11.2023.
 4. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana za 2023. - Objavljeno dana 24.7.2023.
 5. Izmjene i dopune Financijskog plana za 2023. - Objavljeno dana 24.7.2023.
 6. Prijedlog Financijskog plana za 2023. i projekcija za 2024. - 2025.
 7. Obrazloženje prijedloga Financijskog plana za razdoblje 2023. - 2025.
 8. Prijedlog Financijskog  plana za 2022 i projekcija 2023-2024.pdf
 9. Prijedlog Financijskog plana za 2021-2023 -/FINANCIJSKI PLAN 2021-2023.pdf
 10. Prijedlog Financijskog plana za 2020 i projekcija za 2021-2022 .pdf
 11. Prijedlog Fin.plana za 2019 i Projekcija 2020 - 2021.pdf
 12. Prijedlog Financijskog plan za 2018. i Projekcija  2019-2020.xlsx

Financijsko izvješće

 1. Financijsko izvješće za 2023., Bilješke uz Financijsko izvješće za 2023. - Objavljeno dana 6.2.2024
 2. Financijsko izvješće 01-06 2023. - Objavljeno dana 24.7.2023.
 3. Bilješke uz Financijsko izvješće 01-06 2023. - Objavljeno dana 24.7.2023.
 4. Izvršenje financijskog plana 2022. - Objavljeno dana 31.3.2023.
 5. Financijsko izvješće za 2022.xls, Bilješke uz Financijsko izvješće za 2022.docx
 6. Financijsko izvješće za 2021..xls ,Bilješke uz Financijsko izvješće za 2021..pdf  i Realizacija proračuna za 2021..pdf
 7. Financijsko izvješće za 2020..pdf
 8. Financijsko izvješće za 2019.pdf
 9. Financijsko izvješće za 2018.pdf
 10. Financijsko izvješće 01-12-2017 .xls
 11. Referentna stranica Financijskog izvješća za 2017 .pdf

Godišnje izvješće o pravu na pristup informacijama

 1. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2020..pdf
 2. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2019..pdf
 3. Godišnje izviješće o provedbi ZPPI za 2018.pdf
 4. Godišnje izvješće o provedbi ZPPI za 2017.pdf


Propisi:
1.Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju(Narodne novine br.10/97,107/07,94/13,98/19 i 57/22)
2.Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine br.63/08)
3.Program javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba
 


Ispiši stranicu