Program predškole

Program je namijenjen djeci u godini prije polaska u osnovnu školu (djeci školskim obveznicima).

O programu

Program predškole provodi se kao integrirani program u sklopu redovitog 10-satnog programa.

Cilj programa predškole je osigurati poticajno okruženje u kojem će svako dijete moći razviti sve svoje potencijale i steći znanja, vještine i navike koje će mu omogućiti uspješnu prilagodbu na nove uvjete rasta i razvoja u školi.  

Odgojno-obrazovni rad planiramo i oblikujemo cjelovito (tematski i projektno) vodeći pritom računa o poticajnom i razvojno primjerenom okruženju koje doprinosi stjecanju različitih odgojno-obrazovnih iskustava koje potiču razvoj dječjih kompetencija.

Prema Pravilniku o sadržaju i trajanju programa predškole dijete u godini dana prije polaska u osnovnu školu treba steći i/ili unaprijediti sljedeće kompetencije:

         Komunikacija na materinskom jeziku

         Elementarna komunikacija na stranim jezicima

         Matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju  i tehnologiji

         Digitalne kompetencije

         Učiti kako učiti

         Socijalne i građanske kompetencije

         Inicijativnost i poduzetništvo

         Kulturna svijest i izražavanje

         Motoričke kompetencije

  

Sa svim školskim obveznicima provodimo CAP program prevencije zlostavljanja djece.

Gdje i kada se provodi?

Program predškole provodi se u svim starijim i mješovitim skupinama u koje su smještena djeca školski obveznici u objektima: „Zlatna lađa“ (Rapska 1), „Medvjed Brundo“ (O. Župančiča 1) i „Bijeli jelen“ (Supilova 5).

Za djecu uključenu u redoviti program sadržaji predškole će se provoditi od 1. listopada do 31. svibnja, od ponedjeljka do petka integrirano u sklopu redovitog desetosatnog programa. Djeci koja nisu polaznici redovitog programa omogućit će se uključivanje u integrirani program predškole u sklopu redovitog programa od ponedjeljka do četvrtka u trajanju od 9:00 do 12:00 sati s ukupnim trajanjem od 250 sati.  

Tko provodi program?

Program u odgojno-obrazovnoj skupini provode dva odgojitelja. Uz odgojitelje, u promišljanju kvalitete odgojno-obrazovnog rada sudjeluju i ravnatelj i stručni tim Vrtića.

Cijena programa

Mjesečna cijena u integriranom programu predškole definirana je prihodovnim cenzusom, u skladu s važećom odlukom Grada Zagreba https://vrtic-vladimiranazora.zagreb.hr/default.aspx?id=63

Program predškole besplatan je za djecu koja pohađaju 250 sati u sklopu integriranog programa predškole.


Ispiši stranicu