Zdravstveno rekreativni programi

 Programi su namijenjeni polaznicima vrtića u dobi od 5 do 7 godina.

O programima

Djeca tijekom programa stječu i usavršavaju složene motoričke vještine. Podijeljena su u manje grupe (maksimalno 15 djece). Obučavaju ih stručni voditelji, koje osigurava organizator programa. Također, za djecu su osigurani oprema i rekviziti, te dežurstvo liječnika.

Budući da se programi odvijaju izvan vrtića, za uključivanje djeteta potrebna je potpisana suglasnost roditelja. Vrtić osigurava uvjete za provedbu programa u skladu s Protokolom kod izlaska djece van ustanove (posjeti, izleti, šetnje, rekreativni programi) - organizira autobusni prijevoz djece, odgojitelja i drugih osoba u pratnji, te adekvatnu brigu o djeci i nadzor od izlaska do povratka u vrtić.

Gdje i kada se provodi?

Provodi se na sportskim terenima SRC Šalata, u pravilu tijekom 10 uzastopnih radnih dana u trajanju po 1 sat dnevno. Termini održavanja programa definirani su vremenikom aktivnosti u Godišnjem planu i programu rada Vrtića.

Tko provodi program?

Aktivnosti stvaranja uvjeta za realizaciju programa koordinira zdravstvena voditeljica, a u njima sudjeluju odgojitelji i stručni tim Vrtića. Organizacija i provođenje sportske poduke je u nadležnosti stručnih voditelja.

Cijena programa

Roditelji plaćaju iznos utvrđen ugovorom s organizatorom programa.


 


Ispiši stranicu